top of page
IMG_4981.jpg

Bystad Kulturvård

Kulturmåleri & Byggnadsvård

Shop Now

 

Verksamheten är vilande tills vidare.

Det går bra att maila frågor om kurser och måleri, det kan dock dröja med svar och återkoppling.

Förnya genom att underhålla
och återbruka.

IMG_4398.jpg

Kulturmåleri
& Byggnadsvård

För oss är byggnadsvård att förvalta och underhålla en byggnads alla delar och detaljer med hållbarhet i åtanke, ha god
materialkunskap och stor omsorg.

bottom of page